Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE – ROLL FM / ROLLMEDIA OY

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan Roll FM / Rollmedia Oy:n toiminnassaan noudatettavista tietojenkäsittelykäytännöistä.

1. Yhteystiedot

Roll FM / Rollmedia Oy
Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Ari Rajala
Osoite: Talkootie 4, 01350 Vantaa
Sähköpostiosoite: ari.rajala(at)rollfm.fi

2. Käsiteltävät tiedot

Rollmedia Oy kerää henkilökunnan ja asiakkaiden tietoja vain siinä määrin, kuin se on palveluiden tarjoamiseksi tarpeellista.

Keskustelu Roll FM www-sivulla
Roll FM radiokanavan www-sivulla on keskusteluosio ns. ”Chat”, jonka viestit tallennetaan tietokantaan. Lisäksi tietokantaan tallentuu viestin lähettäjän nimimerkki ja IP-osoite.

Puhelut radiolähetykseen
Radiolähetyksessä kuuluneet puhelut tallentuvat lakisääteiseen referenssiäänitallenteeseen.

Kilpailut
Osallistuessasi kilpailuun jää rekisteriin tieto puhelinnumerostasi/sähköpostiosoitteestasi ja nimestäsi. Sen avulla voidaan esimerkiksi lähettää voittajalle palkinto. Näitä tietoja säilytämme aina kulloinkin voimassa olevan kirjanpitolain edellyttämän ajan.

3. Kolmansien osapuolien toteuttamat palvelut

rollfm.fi www-sivulla käytetään kolmansien osapuolien palveluita sisällön tai toiminnallisuuden toteuttamiseksi, kuten Google, Facebook, Twitter, Instagram ja Youtube. Nämä palvelut saattavat käsitellä loppukäyttäjästä kerättyä tietoa EU/ETA-alueen ulkopuolella. Käyttämällä rollfm.fi-verkkopalveluita hyväksyt nämä käytännöt.

4. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla.

5. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään vain niin kauan, kuin se on tarpeen käyttötarkoituksen kannalta.

6. Suojaus

Järjestelmät, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu siten, ettei ulkopuolisilla ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi.